วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แนะนำตัว

ชื่อ นางสาวฐิตาภรณ์ เดชโหมด ชื่อเล่น ตาล
เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2537
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบล สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี
กำลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
สาย วิทย์ - คณิต
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
กีฬาที่ชอบ วอลเล่บอล
วิชาที่ชอบเรียน คณิตศาสตร์